Vilistlaskogu

Vilistlaskogu – kellele ja milleks?

Tallinna Inglise Kolledžil on olemas oma koolihoone ja isegi oma spordihoone. Tegu on ju väga väärika kooliga, millel on väga väärikas ajalugu ning veelgi väärikam vilistlaskond. Kooli igapäevase toimimise eest vastutab juhtkond, majanduslikul poolel hoiab täiendavalt silma peal kooli sihtasutus. Laiemaid suuniseid sedastab hoolekogu, kus on esindatud nii õpilased-õpetajad kui ka lapsevanemad ja teised huvirühmad.

Kuid midagi on siiski justkui puudu – ja nimelt mitteformaalne ühendav keha neile, kes on kooli juba lõpetanud. See aitaks kinnistada omavahelist sidet olukorras, kus mõne vilistlase jaoks on seos kooliga tugevam ning mõnel teisel on see juba nõrgemaks jäänud. Vilistlaskogu võiks olla just see kogum, kus liita ühte vilistlaste mälestused: mõne jaoks positiivsed, teise jaoks negatiivsed, kuid siiski ühised mälestused.

Sild üle põlvkondade

Vilistlaskogu moodustamise initsiatiivrühma eesmärgiks on luua järjepidevus eri aegadel kooli lõpetanute, eri põlvkondade, eri majade vahel. Tallinna Inglise Kolledži eelkäijaks oli ju Tallinna 7. Keskkool, mis asutati 1940. aastal. Kuid samal ajal loeb TIK end ka sõjaeelse Riikliku Inglise Kolledži ja Anna Tõrvand-Tellmanni Inglise Erakolledži järeltulijaks.

Vaevalt et enam õnnestub taastada emotsionaalset sidet eelmise sajandi alguse ingliskeelset meelelaadi kandnud õppeasutustega, kuid täna tuleb hoolt kanda seda tugevama seose loomise eest 7. Keskkooli ja Inglise Kolledži vahel. Tinglikult puudub kahe maja vahel käegakatsutav side – see püsib praegu vaid mõlemas majas õppida jõudnute najal. Tundide lõppedes on koolihoone ju vaid tükk pimedate koridoride ja suurte akendega kinnisvara, kuid koolimajadega seotud legendid-anekdoodid elavad edasi vilistlaste meenutustes.

Kooli 1996. aastal toimunud nimevahetus võis tekitada nii mõneski vilistlases hingelist segadust. Siinkohal tuleb tunnistada, et kuigi ametlikult väljastas keskkooli lõputunnistuse Tallinna Inglise Kolledž, on teinekord mõnes seltskonnas ennast tutvustades mugavam nimetada end 7. Keskkooli vilistlaseks. Ka emotsionaalne ühendus eelmise koolinimega näib üleminekuperioodi õppuritele tugevamana.

Eelmisest koolihoonest (ning nimest) on üle võetud vaid väike osa traditsioone, mis on igati mõistetav. Muutuvad ajad, muutuvad ka kombed. Mitmeid traditsioone pole veel loodudki, samas on paljud säilitamist väärivad sündmused jäänud suisa unarusse. Üheks vilistlaskogu eesmärgiks olekski luua sild üle eri põlvkondade, et sedasama ajaloolist pärandit elus hoida ning edasi anda. Rääkimata juba meid kõiki sedavõrd olulisel määral kujundanud angloameerika kultuurikihi arendamisest!

Sarnane ellusuhtumine, kattuvad väärtushinnangud

Vilistlaskogu koordineeritum tegutsemine võimaldab paremini realiseerida ühenduse potentsiaali – 7. Keskkooli lõpetanutest moodustub ju ammendamatu võrgustik, kus on kerge leida ühiseid jututeemasid ning levinud on sarnane ellusuhtumine või kattuvad väärtushinnangud. 7. Keskkooli või Tallinna Inglise Kolledži lõpetamine avab ukse väga piiratud seltskonna maailma, mis on nagu omalaadne preemia raske koolitee lõpuni käimise ning vastupidamise eest.

Aktiivsem kaasalöömine koolisiseses ning -välises tegevuses loob head eeldused kogemuste vahetamiseks nii vilistlaste kui ka eri põlvkondade vahel. Vilistlastel on justkui kohustus olla noorematele eeskujuks ning saada osa võimalusest anda oma panus kooli arengusse. Et ei kaoks see imetabane ühendus 7. Keskkooli ja Tallinna Inglise Kolledži vahel – see miski, mis meid, kõiki nende koolide vilistlasi sedavõrd eriliseks teeb.

Klasside ning lendude emotsionaalsed kokkutulekud on hea võimalus säilitada kontakti lähemate õpingukaaslastega, kuid iga mõne aasta järel on põhjust koguneda ka suurematele kooli kokkutulekutele. Näiteks tähistab TIK õige pea oma 75. aastapäeva.

Kuid kooli kokkutulekutel õnnestub seda nägude virvarri näha vaid lühikese aja jooksul ning laiem suhtlus kipub pahatihti puudulikuks jääma. Vilistlaskogu annab põhjust omavahel tihedamalt suhtlemiseks just neile, kes soovivad kooli käekäiguga rohkem kursis olla ning regulaarselt kokku puutuda sarnast saatust jagavate kaaslastega.

Ühtlasi annab vilistlasi puudutava info keskne haldamine suurepärase andmebaasi, et selgitada välja seniteadmata koolikaaslasi. Alati on ju põnev teada saada, et sinu elukaaslane, abikaasa, äripartner, ülemus või parim sõber on juhtumisi sama kooli lõpetanud...

Tallinna 7. Keskkooli / Tallinna Inglise Kolledži vilistlaskogu asutati kooli saalis 28.10.2012.

Vilistlaskogu asutamiskoosolekul osalesid (Excel)
Vaata asutamise videot
Vaata asutamise esitlusmaterjali (PowerPoint)

Eestseisus

Vilistlaskogu eestseisusesse kuulub 32 vilistlast. 
Eestseisuse liikmed (Excel)
Eestseisuse koosolekute eelinfo ja kokkuvõtted »

Asutamise galerii